Wat is het?

In de hele gemeente mag géén afval worden verbrand. Echter, in een aantal situaties kan ontheffing worden verleend voor het verbranden van snoeihout in het buitengebied. Ontheffingen zijn mogelijk voor particulieren als het gaat om door ziekte aangetast hout en voor maatschappelijke organisaties als het gaat om paasvuren.

Voor paasvuren is naast een ontheffing ook een evenementenvergunning nodig.

Aanvullende informatie

Regeling paasvuren

Er wordt in geval van paasvuren alleen ontheffing verleend voor het verbranden van takken- en/of snoeihout en overige onbehandeld hout. Per kalenderjaar wordt alleen voor de kernen Dalfsen, Oudleusen, Nieuwleusen, Hoonhorst, Lemelerveld en Ankum maximaal één ontheffing verleend voor een paasvuur. Voor elk paasvuur moet afzonderlijk een ontheffing worden aangevraagd. Alleen de aanvragen die worden ingediend door een maatschappelijke organisaties worden in behandeling genomen. Aan particulieren en bedrijven worden geen ontheffingen verleend voor een paasvuur.

Verder is in het geval van een paasvuur een ontheffing vereist op basis van artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

APV gemeente Dalfsen

Regeling verbranden van door ziekte aangetast hout

Er wordt verder alleen ontheffing verleend voor het verbranden van niet van derden afkomstig door ziek takken- en/of snoeihout en overig door ziekte aangetast, onbehandeld, plantaardig afval. Bij de aanvraag moet een verklaring van de PD te Wageningen zijn toegevoegd. Vanwege de noodzaak om ziekte te bestrijden is het bespreekbaar vooruitlopend op de ontheffing te verbranden mits de aanvraag is ingediend en de milieuvoorschriften voor het verbranden van afval worden nageleefd.

 

Heeft u gevonden wat u zocht?