Cybercriminaliteit

Bijna iedereen maakt tegenwoordig dagelijks gebruik van het internet. Dit biedt veel mooie mogelijkheden, zo is iedereen, waar ook ter wereld, te bereiken. Helaas maken ook criminelen gebruik van het internet. Wij willen de inwoners en ondernemers binnen de gemeente graag helpen om digitaal veilig te worden.

Wilt u uw kennis over phishing testen? Jigsaw | Phishingquiz 

Wat is cybercriminaliteit?

Onder cybercriminaliteit vallen alle criminele activiteiten die plaatsvinden op het internet. Voorbeelden van cybercriminaliteit zijn phishing, ransomware, malware, cyberpesten en online oplichting.