Wat is het?

Een subsidie voor bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager en waarvoor het college slechts voor een van tevoren bepaalde tijd, met een maximum van vier jaar, subsidie wil verstrekken. Let op: in een afzonderlijke subsidieregeling of beleidsregel kan vermeld staan dat dit beperkt is tot bijvoorbeeld maximaal één jaar. 

Voorbeelden van een afzonderlijke subsidieregeling of beleidsregel met eenmalige subsidie:

Wat moet ik doen?

  • Zorg dat u uw aanvraag minimaal acht weken voor de start van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, heeft ingediend en door ons is ontvangen. In een afzonderlijke subsidieregeling of beleidsregel kan sprake zijn van een andere indieningstermijn voor het aanvragen van subsidie;
  • Een eenmalige subsidie wordt vaak vooraf verleend en achteraf vastgesteld. Dit betekent dat u het subsidiebedrag als voorschot uitbetaald krijgt en dat u nadat u de subsidie heeft verantwoord, een definitieve beschikking krijgt. Op deze manier kunnen wij de hoogte van de subsidie bijvoorbeeld afhankelijk stellen van de uitgevoerde activiteiten en eventueel (gedeeltelijk) terugvorderen wanneer de afgesproken activiteiten niet of niet volledig hebben plaatsgevonden.

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?