Wat is het?

Als u een evenement wilt organiseren, heeft u vaak een evenementenvergunning nodig. Voor kleinere evenementen zoals een straatfeest of rommelmarkt hoeft u alleen een melding te doen. Een melding klein evenement doet u uiterlijk 2 weken voordat het evenement plaatsvindt.

Online formulier Klein evenement

Twijfelt u of een melding voldoende is of dat u een vergunning moet aanvragen? In het formulier wordt u eerst door een vergunningscheck heengeleid. Blijkt dat u niet voldoet aan de eisen van een melding, dan wordt u doorverwezen naar het aanvragen van een groot evenement.

Hoe werkt het?

Wanneer u een kleinschalig evenement wilt organiseren, hoeft u niet meer in alle gevallen een evenementenvergunning aan te vragen.

Als uw evenement aan onderstaande voorwaarden voldoet, volstaat een melding. De evenementen genoemd in het aanwijzingsbesluit meldingsplichtige evenementen vallen (onder voorwaarden) ook onder de meldingsplicht.

  • Er komen 75 personen of minder (inclusief organisatie);
  • Het evenement vindt plaats tussen 07:00 en 24:00 uur;
  • Muziek wordt alleen ten gehore gebracht tussen 07:00 en 23:00 uur;
  • De rijbaan, (brom)fietspaden en parkeerplaatsen blijven vrij en hulpdiensten kunnen ongehinderd passeren;
  • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m2 per object en een minimale onderlinge afstand van 5 meter;
  • De melding wordt uiterlijk 14 werkdagen voorafgaand aan het evenement gedaan.

Voldoet uw evenement niet aan alle bovengenoemde voorwaarden? Dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Organiseert u een evenement dat voor iedereen toegankelijk is? Denk er dan aan dat als u alcohol wilt schenken, u wellicht een ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet nodig heeft.

Wat heb ik nodig?

  • Plattegrond met indeling van het terrein (parkeergelegenheid, te plaatsen objecten enz.).

Wat kost het?

Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

Aanvullende informatie

Gebruiksmelding

Wanneer u een activiteit organiseert waarvoor geen evenementenvergunning nodig is (bijvoorbeeld voor een besloten feest), maar één van onderstaande situaties wel van toepassing is, moet u een indienen.

  • Er wordt in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf geboden aan meer dan 10 personen;
  • Er wordt in een tijdelijke verblijfsruimte verzorging geboden aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen;
  • U wilt gebruik maken van een tijdelijke verblijfsruimte die is bestemd voor meer dan 150 personen.

Onder een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) wordt verstaan: een bijeenkomsttent, tribune, podium of iets dergelijks.

De melding moet minimaal 4 weken voor de start van de activiteit worden ingediend bij de gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?